Test on koostatud esmaseks eesti keele taseme väljaselgitamiseks õppijatele, kes planeerivad tulla eesti keel (võõrkeelena)  koolitusele. 

Test koosneb 96 valikvastusega küsimusest. Testi tegemiseks on aega üks akadeemiline tund (45 min). 

Testis on antud valikvastused, millest tuleb valida üks, keeleliselt  kõige õigem vastus.

Testi vastus kuvatakse õigete vastuste arvuna.

Tasemed:

   … – 38%  algaja (sobib A1 kursus)

39% – 54% madalam kesktase (sobib A2 kursus)

55% – 69% kesktase (sobib B1 kursus)

70% – 85% kõrgem kesktase (sobib B2 kursus)

86% - ...      (sobib C1 kursus)


Sobivama taseme  leidmiseks on soovitav ka suulise vestluse läbimine kokkulepitud ajal.

Kursus on mõeldud sekretär-juhiabidele, assistentidele ja raamatupidajatele eesti keele reeglite meeldetuletuseks ning oma teadmiste uuendamiseks eesti kirjakeelest.