Raamatupidamise juhendatud praktika lisamaterjalid.

Oled jõudnud meie kursuse viimasele moodulile, mis kannab alapealkirja JUHTIMISARVESTUS 


Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega.

Tere tulemast meie e-kursusele "Raamatupidamine algajale e-õppena".


Teemad:

 • kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
 • majandustehingute kirjendamine kontode abil;
 • dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine; kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;
 • müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;
 • käibemaksu arvestus;
 • ostuarvete takseerimine, registreerimine;
 • põhivara arvestuse pidamine;
 • töötasu   maksustamine ja väljamaksmine;
 • Käibedeklaratsiooni  täitmine
 • kulude ja tulude arvestus;
 • bilansi ja kasumiaruande koostamine;

Tere tulemast meie e-kursusele "Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena".

See osa e-kursusest (II moodul) moodul käsitleb raamatupidamise maksuarvestuse temaatikat. Koolituse viimane osa (III moodul) keskendub juhtimisarvestusele.

Teemad, mida käsitleme:

Oled jõudnud meie kursuse viimasele moodulile, mis kannab alapealkirja JUHTIMISARVESTUS 


Merle Sulaoja õppijate e-keskkond (lisamaterjalid).