Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi põllumajandusettevõtete kuluarvestuse ja finantsjuhtimise valdkonnas, aidates kaasa tõhusamale ettevõtte juhtimisele ja jätkusuutlikele valikutele.


Koolitus kooneb kolmest moodulist: kuluarvestussüsteemi vajadus ja võimalused põllumajandusettevõttes, bioloogiliste varade (sh metsa) ja põllumajandusliku toodangu hindamine ning põllumajandusettevõtte eelarve koostamise võimalused MS Excelis.


Koolituse sihtgrupp: 

Põllumajandusettevõtete raamatupidajad ja juhid, kes soovivad oma teadmisi kinnistada kuluarvestuse põhimõtete, omahinna arvutamise, bioloogiliste varade ja põllumajandusliku toodangu hindamise, metsa hindamise ning eelarvete koostamise osas.


Oled jõudnud meie kursuse viimasele moodulile, mis kannab alapealkirja JUHTIMISARVESTUS 


Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega.

Tere tulemast meie e-kursusele "Raamatupidamine algajale e-õppena".


Teemad:

 • kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;
 • majandustehingute kirjendamine kontode abil;
 • dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine; kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine;
 • müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites;
 • käibemaksu arvestus;
 • ostuarvete takseerimine, registreerimine;
 • põhivara arvestuse pidamine;
 • töötasu   maksustamine ja väljamaksmine;
 • Käibedeklaratsiooni  täitmine
 • kulude ja tulude arvestus;
 • bilansi ja kasumiaruande koostamine;