Kursus on mõeldud neile, kes soovivad õpetamisel kasutada Moodle'i keskkonda, kas lisaks kontaktõppele või ainult e-õppena. Kursusel vaadeldakse, kuidas Moodle'i kursust luua, kuidas loodavat kursust häälestada ja kuidas kursusele materjale sisestada. Käesoleva kursuse maht on 36 tundi, selle jooksul jõuab vaadelda ainult lihtsamaid Moodle'i võimalusi.