Kursus on loodud SKA sisekooolituse õppekeskkonnaks