Kursus on mõeldud sekretär-juhiabidele, assistentidele ja raamatupidajatele eesti keele reeglite meeldetuletuseks ning oma teadmiste uuendamiseks eesti kirjakeelest.